Spółka komandytowa – czym jest?

Spółka komandytowa jest dosyć charakterystyczna. Umożliwia nam ona prowadzenie działalności w szerokim zakresie i pozostawionym do wyboru rozmiarze, dając wspólnikom bardzo dużo swobody w kwestii kształtowania odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania.

Opisywana spółka jest formą przejściową pomiędzy spółkami osobowymi (cywilną i jawną), a spółkami kapitałowymi (spółka z o.o., akcyjną). Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednakże ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (ułomna osoba prawna).

Oznacza to, że spółka może być podmiotem prawa i obowiązków (zdolność prawna) oraz indywidualnym działaniem dokonywać czynności prawnych (uściślając – działaniem osób uprawnionych do reprezentowania spraw spółki).

Z uwagi na prosty sposób umożliwiający wyłączenie odpowiedzialności części wspólników (w tym przypadku komandytariuszy) za zobowiązania spółki, spółka komandytowa jest świetną formą pozyskiwania kapitału do przedsięwzięć.

W skrócie:

  • Spółka komandytowa to osobowa spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.
  • Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednakże posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
  • Zostaje powołana do życia w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Umowa spółki komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego.
  • Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
  • Komandytariusz odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy komandytowej.
  • Brak określonej, minimalnej wielkości wkładu.