Spółka partnerska – czym jest?

Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Przekłada się to na to, że niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej obok wykonywania wolnego zawodu.

Spółka partnerska zostaje wcielona w życie w momencie wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,
  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki (nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów),
  • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.